מה עושה בפועל די גיי?

מנגן מוזיקה של אחרים.

מנגן רמיקסים שיצאו כרצועות מוזיקה.

מנגן חומרים מוזיקליים אישיים שייצר בעצמו.

מבצע רמיקסים שונים למוזיקה ושירים באמצעות תוכנות ייעודיות.

מייצר רמיקס בהשמעה חייה, כלומר תוך כדי תקלוט.